پست های داغ

last video Posts

نحوه استفاده از یک میکسر (مته همزن) بر روی مته

نحوه استفاده از یک میکسر (مته همزن) بر روی مته

یکی از راههای آسان وسریع برای همزدن رنگ استفاده از مته همزن یا مته میکسر میباشد رنگ های قدیمی یا قوطی های باز نشده که مدت هاست باز نشده اند برای استفاده نیاز به یک میکس قوی دارند